วิสัยทัศน์   ปี พ.ศ. 2560-2562 "นักเรียนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง บริหารร่วมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน "
update ::: 31/10/17 15:52
Main Menu :
 หน้าหลัก
 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย
 ประวัติโรงเรียน
  บุคลากร
 นักเรียน
 กลุ่มบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 กิจกรรมโรงเรียน
กลยุทธ์  แผนกลยุทธ์
ปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ
 พลานามัย และสุขศึกษา
 การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
 ศิลปะ
 กิจกรรมแนะแนว
 
งานวิชาการ

 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

 แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
 
หน่วยงานการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.  
 สพม. เขต 39
 สพป.พิษณุโลก เขต 1
 คุรุสภา
 สหกรณ์ครู  
 

          ข่าวประชาสัมพันธ์

 
         ข่าวสาร บ.ว.


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

(11 สิงหาคม 2560)


 

การอบรมให้ความรู้
เพศศึกษาปลอดภัยวัยรุ่น

(27 กรกฎาคม 2560)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว

(27 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันภาษาไทยแห่งชาติ และ
ENGLISH CAMP

(26 กรกฎาคม 2560)

การประกวดโครงการ
ครบเครื่องเรื่องการเรือน

(24- 25 กรกฏาคม 2560)

กิจกรรมการใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

(6 กรกฎาคม 2560)

พิธีมอบทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
(5 กรกฎาคม 2560)

มอบดอกไม้จันทน์
ให้กับ สพม.39
(30 มิถุนายน 2560)


พิธีปฏิญาณตน
สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี

(30 มิถุนายน 2560)

 
 
 
           
 
                     
ผู้อำนวยการ

นายชัยลักษณ์   รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
webboard
guestbook
GotoKnow.org - คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
knowledge Management
สืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สื่อการสอนและนวัตกรรม
เว็บไซต์เกี่ยวกับความเป็นไทย
ต่อยอดเทคโนโลยี สิทธิบัตร
สคูลไทยแลนด์
ส่ง sms ฟรี
ค้นหาข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลโดย: ทีมงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โทรศัพท์ 0-5529-8427 โทรสาร 0-5529-8428
Webmaster :
bkschool@hotmail.com