ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมณี ขิระนะ

ครูชำนาญการพิเศษ
วูฒิการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุญลอย สมบุญมี

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ

ครูชำนาญการ
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวอาทิตยา จักกาวี

ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)