ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
ผู้บริหารสถานศึกษา
 

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

นางสาวจิราภรณ์ เอมเอี่ยม

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว

รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กศ.ม.บริหารการศึกษา