ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวการะเกด วชิรัคกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายณัฎฐ์ถวิตธ์ ฤกษ์เลิศรบ

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา

นางสาวณัฎฐินี คำมา

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปร.ด.การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา