ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวการะเกด วชิรัคกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายณัฎฐ์ถวิตธ์ ฤกษ์เลิศรบ

ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา

นางสาวณัฎฐินี คำมา

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปร.ด.การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา