ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดาราวรรณ เปรมปรีดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

นายภานุพงษ์ พุ่มพัด

ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา 

นางสาวเบญจวรรณ หมีนิ่ม

ครูผู้ช่วย
ค.บ.สังคมศึกษา