ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

Download ข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางประพิณมาศ ศรีผุย

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.โภชนาการและอาหาร

นางธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.โภชนาการชุมชน

นางนันทิยา ศุภราชโยธิน

ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป