ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม, ลูกเสือ เนตรนารี, นศท.)
-กิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์

นางกรองทอง ประสานสมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.แนะแนว