ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม, ลูกเสือ เนตรนารี, นศท.)
-กิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์

นางกรองทอง ประสานสมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.แนะแนว