ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
มีข้อผิดพลาด
  • Table reviews not supported. File not found.
นางดาราวรรณ
เปรมปรีดิ์
 
Category:กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป