การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

(18-19 มกราคม 2560)สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.พิษณุโลก
และโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
จัด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

ให้กับนักเรียน
นักเรียนชั้น ม.1 - ม.2 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ณ  สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดสุดสวาทดิ์

 

 


 

 

 

  HOME