กิจกรรมรับสมัครนักเรียน

(27-30 มีนาคม 2560)โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
เปิดรับสมัครนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4

 

 


 

 

 

  HOME