พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2560

(8 มิถุนายน 2560)โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์

มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
การมอบทุนการศึกษา จาก
นายธรรมนูญ ท้าวฮ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
และ
คุณสุวรรณี    ตันรัตนวงค์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
เป็นตัวแทนศิษย์เก่าสาธิต
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก

 


 

 


 

 

 

  HOME