กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

(26 มิถุนายน 2560)งานกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 


 

 


 

 

 

  HOME