พิธีปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี

(30 มิถุนายน 2560)นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
เข้าร่วม
พิธีปฏิญาณตน สวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39

 


 

 


 

 

 

  HOME