มอบดอกไม้จันทน์
ให้ สพม.39

(30 มิถุนายน 2560)นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
มอบดอกไม้จันทน์ที่ช่วยกันประดิษฐ์

ให้กับ
นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รอง ผอ.สพม.39
เพื่อนำไปใช้ในงานพิธีถวายพระเพลิง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 


 

 


 

 

 

  HOME