พิธีมอบทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

(5 กรกฎาคม 2560)นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
กล่าวต้อนรับ
อ.ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย
รอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะ
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
จำนวน 20 ทุน (ทุนละ 500 บาท)
จากโครงการขยะแปรงร่าง

ทางโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ขอขอบพระคุณคณะท่านเป็นอย่างยิ่ง


 


 

 


 

 

 

  HOME