กิจกรรมการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

(6 กรกฎาคม 2560)นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย
กิจกรรมการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และถวายเทียน ถวายผ้าป่าสามัคคี
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 


 

 


 

 

 

  HOME