การประกวดโครงการ
ครบเครื่องเรื่องการเรือน

(24-25 กรกฎาคม 2560) ประกวดโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน
"เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ
ครั้งที่ 8" ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2560
* รางวัลรองชนะเลิศการประกวดวิจิตระการ
"พุ่มคู่สวด" เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
* รางวัลชมเชย การประกวดวิจิตระการ
"พายศรีเทพนม" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

 


 

 


 

 

 

 

  HOME