กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันภาษาไทยแห่งชาติ และ
ENGLISH CAMP

(26 กรกฎาคม 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
และ ENGLISH CAMP ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
อาทิเช่น การคัดลายมือ การแต่งกลอน
การวาดภาพ ฯลฯ

โดยมี
นางสกาย    สาระใต้
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม