โครงการอบรมการใช้สื่อ ICT
เพื่อการเรียนการสอน

(31 มีนาคม 2560)นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมการใช้สื่อ ICT
เพื่อการเรียนการสอน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

 

 


 

 

 

  HOME