กิจกรรมประสภาพนักเรียน

(15 พฤษภาคม 2560)โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

 

 


 

 

 

  HOME