กิจกรรมปั่นทำความดีเพื่อถวายความอาลัย

(29 พฤษภาคม 2560)นายสิทธิพลเอี่ยม สง่า
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจรรม
ปั่นทำความดีเพื่อถวายความอาลัย
แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ บริเวณหนองอำปรือ
ม.6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก

 

 


 

 

 

  HOME