กิจกรรมใส่บาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี 2562

(3 มกราคม 2562)โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
จัดกิจกรรม
ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ปี 2562