update :::   30/05/50
Main Menu :
 หน้าหลัก
 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย
 ประวัติโรงเรียน
  บุคลากร
 นักเรียน
 กลุ่มบริหารงาน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 กิจกรรมโรงเรียน
 ชุมชนสัมพันธ์
 ICT เครือข่ายบ้านกร่าง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาไทย
 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาต่างประเทศ
 พลานามัย และสุขศึกษา
 การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
 ศิลปะ
 กิจกรรมแนะแนว
 
งานวิชาการ
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
 
หน่วยงานการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพม. เขต 39
 สพป.พิษณุโลก เขต 1
 คุรุสภา
 สหกรณ์ครู
 

 
กิจกรรมงานประจำปีวัดพระขาวชัยสิทธิ์
ณ วัดพระขาวชัยสิทธิ์ วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2550

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) วันที่ 5 ธันวาคม 2549


ช่วยเหลืองานสมโภชหลวงพ่อขาวชัยสิทธิ์ ประจำปี 2549
ณวัดพระขาวชัยสิทธิ์ วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2549


การแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบ้านกร่าง ประจำปี 2549
ณ สนามโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2549


การจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก (กลุ่มบ้านกร่าง)
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วันที่ 27ธันวาคม 2548

การประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการประชาคมและวิสาหกิจชุมชน
จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2548 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

การอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้อินเตอร์เน็ตแก่ชุมชน
ณ ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2548

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วันที่ 28 มิถุนายน 2548

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วันที่ 25 มิถุนายน 2548

การประชุมผู้นำและหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านกร่าง
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วันที่ 7 เมษายน 2548

พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลโดย: ทีมงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โทรศัพท์ 0-5529-8427 โทรสาร 0-5529-8428
Webmaster :
bkschool@hotmail.com