ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

Login Form  

   

giWeather  

giweather joomla module
   

งานประชาสัมพันธ์

   

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าหมาย

รายละเอียด
แนวทางในการบริหารการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2562)
 
   
 

นักเรียนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง บริหารร่วมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน

   
   
  1)  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2)  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3)  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ     
  4)   ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการกระจายอำนาจ
        โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  5)  พัฒนาโรงเรียนตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
   
   
  1)  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2)  ครูมีคุณภาพเป็นครูยุคใหม่ ที่เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3)  โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  4)  การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการกระจายอำนาจ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  5)  โรงเรียนมีการพัฒนาตามอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
        
   
  1)  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2)  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากสิ่งเสพติด
  3)  ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
  4)  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
   
   
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2)  ครูมีการจัดการความรู้อย่างหลากหลาย
  3)  ศักยภาพด้านการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
  4)  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
5)  ชุมชนและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน
   

ผู้อำนวยการ  

 

นายชัยลักษณ์   รักษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติผู้อำนวยการ

   

mod_thai25clock  

   

Vinaora Visitors Counter  

062407
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
94
138
371
61150
1379
3958
62407

IP ของคุณ : 3.235.45.196
วันที่ : 2020-08-11 15:56:09
   

ข่าวไทยรัฐ  

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

   
© ALLROUNDER