ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1079
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 936
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 517
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 551
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 725
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 608
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 601
O8 Q&A เขียนโดย Super User 3224
O9 Social Network เขียนโดย Super User 642
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 677
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 697
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 735
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 559
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 510
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 514
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 494
O17 E–Service เขียนโดย Super User 515
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 532
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 420
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 444
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 419
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 587
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 522
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 643
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 463
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 563
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 548
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 552
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 560
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 490
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 645
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 436
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 626
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 658
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 630
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 607
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 478
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 689
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 526
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 671
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 566
   

สาระความรู้