ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

Download ข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 828
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 752
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 384
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 433
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 551
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 469
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 495
O8 Q&A เขียนโดย Super User 2947
O9 Social Network เขียนโดย Super User 523
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 575
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 581
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 599
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 458
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 374
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 388
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 391
O17 E–Service เขียนโดย Super User 410
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 383
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 317
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 319
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 309
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 478
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 422
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 527
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 366
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 436
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 449
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 438
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 451
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 388
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 539
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 324
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 522
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 501
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 525
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 505
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 378
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 483
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 388
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 540
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 438
   

สาระความรู้