ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 1924
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 1439
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 1016
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 994
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 8806
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 880
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 884
O8 Q&A เขียนโดย Super User 3967
O9 Social Network เขียนโดย Super User 895
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 950
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 943
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 973
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 1533
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 741
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 755
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 727
O17 E–Service เขียนโดย Super User 773
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 784
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 660
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 684
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 652
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 829
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Super User 755
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 885
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 720
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 802
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 786
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 784
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 790
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 719
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 885
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 675
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 866
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 883
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 883
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 847
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 729
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 13354
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 773
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 26776
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 798
   

สาระความรู้