ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

รายละเอียด

ข้อมูลผู้บริหารปัจจุบัน

 

นายชัยลักษณ์ รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
โทรศัพท์ 064-354-2875

 


 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ลำดับ
รายนาม
ตำแหน่ง
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ
ครูใหญ่ พ.ศ.2532-2540
2.  นายถวิล ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ.2540-2550
3. นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2550-2552
4. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2552-2554
5. นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2554-2556
6. นายสมาน สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2556-2559
7. นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2560-

 

 

   

สาระความรู้