ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
O1 โครงสร้างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 612
O2 ข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 678
O3 อำนาจหน้าที่ เขียนโดย Super User 636
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย Super User 603
O5 ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย Super User 434
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 915
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 478
O8 Q&A เขียนโดย Super User 391
O9 Social Network เขียนโดย Super User 374
O10 แผนดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 378
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 354
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เขียนโดย Super User 345
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 418
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 352
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เขียนโดย Super User 339
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เขียนโดย Super User 5342
O17 E–Service เขียนโดย Super User 934
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 354
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 351
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 369
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 385
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Super User 350
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เขียนโดย Super User 12723
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 345
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 329
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 9985
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย Super User 341
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 338
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Super User 354
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี เขียนโดย Super User 341
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เขียนโดย Super User 353
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 372
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 341
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 349
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 1604
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย Super User 375
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 347
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 348
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 382
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 351
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 357
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 1887