ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

QR-CODE เข้าระบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2023) 2

 
   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

ข้อมูลนักเรียน

รายละเอียด

 

 

นักเรียนจำแนกตามอายุ เพศ ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้น เพศ อายุ (ปี)
13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
ม.1    ชาย  14  43             57 
 หญิง  12  25             37 
ม.2    ชาย    30  2           32 
 หญิง    35  1           36
ม.3    ชาย    26  16           42 
 หญิง    29  22           51 
ม.4    ชาย        3  16       19 
 หญิง       17   25  2  2   46 
ม.5    ชาย          6 14      20 
 หญิง          10     16 
ม.6    ชาย            5 13   1 19 
 หญิง            15 13  1 29 
รวมทั้งหมด   26  188  41  20  57  42  28  404 
   

สาระความรู้