ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ  

ด้านบริหารทั่วไป
 
 ด้านวิชาการ
 
 ด้านงบประมาณ
 
 ด้านบริหารงานบุคคล

 

   

ดาวน์โหลดข้อมูล  

   

Who's Online  

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

giWeather  

giweather joomla module
   

ข้อมูลนักเรียน

รายละเอียด

 

สรุปจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
    ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ชั้น   จำนวนนักเรียน   
 ชาย  หญิง  รวม
 ม.1/1  16 15   31
 ม.1/2  15 16  31
 ม.1/3  26  6  32
 ม.1  57  37  94
 ม.2/1  9   28   37
 ม.2/2  23  8  31
 ม.2  32  36  68
 ม.3/1  9  22  31
 ม.3/2  15 16   31
 ม.3/3  18 13   31
 ม.3  42  51  93
 ม.4/1  2 31   33
 ม.4/2  17 15   32
 ม.4  19  46  65
 ม.5/1  6  15
 ม.5/2  14  21
 ม.5  20  16  36
 ม.6/1  4  17  21
 ม.6/2  15  12  27
 ม.6  19  29  48

กราฟแสดง

ข้อมูลจากงานทะเบียน นางมณี ขิระนะ 23 ก.พ. 64


 

 

นักเรียนจำแนกตามอายุ เพศ ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้น เพศ อายุ (ปี)
13 14 15 16 17 18 19 20 รวม
ม.1    ชาย  14  43             57 
 หญิง  12  25             37 
ม.2    ชาย    30  2           32 
 หญิง    35  1           36
ม.3    ชาย    26  16           42 
 หญิง    29  22           51 
ม.4    ชาย        3  16       19 
 หญิง       17   25  2  2   46 
ม.5    ชาย          6 14      20 
 หญิง          10     16 
ม.6    ชาย            5 13   1 19 
 หญิง            15 13  1 29 
รวมทั้งหมด   26  188  41  20  57  42  28  404 
   

สาระความรู้